This project is read-only.

Witaj

Znajdujesz się na stronie projektu IE AdBlocker i adblock2tpl. Strona ta ma na celu pokazanie użytkownikom przeglądarki Internet Explorer 9 jakie mają możliwości blokowania reklam w swojej przeglądarce.

W celu jak najskuteczniejszego blokowania reklam zaleca się:
  1. Dodania listy TPL (Tracking Protection List) wygenerowanej po konwersji ogólnoświatowej listy filtrów EasyList i polskiej listy AdblockList.org. Dodanie tej listy umożliwi blokowanie niepożądanych reklam od dostawców trzecich (czyli nie blokuje reklam, które pochodzą z tej samej strony, którą przeglądamy). Tutaj możesz w prosty sposób dodać te listy.
  2. Zainstalowanie wtyczki IE AdBlocker, która umożliwia blokowanie reklam już po wczytaniu strony. Wtyczka ta blokuje także reklamy pochodzące z tej samej strony. Opis instalacji wtyczki znajduje się tutaj

Opis Projektów

IE AdBlocker jest wtyczką do przeglądarki Internet Explorer 9, która służy do blokowania wyświetlanych reklam. Wykorzystuje do tego celu listy filtrów dostępne przygotowane dla wtyczki AdBlock Plus dostępnej na przeglądarkę Firefox. IE AdBlocker umożliwia blokowanie różnych elementów strony (obrazków, animacji flash), już po wczytaniu strony internetowej. IE AdBlocker jest wciąż rozwijany w celu coraz lepszego wykorzystywania możliwości jakie mają filtry wtyczki AdBlock.

adblock2tpl jest konwerterem listy filtrów przygotowanych dla wtyczki AdBlock Plus do listy TPL (Tracking Protection Lists). Tracking Protection jest nowym mechanizmem wprowadzonym w przeglądarce Internet Explorer 9, który umożliwia tworzenie list blokujących określone elementy znajdujące się na stronie (np. skrypty pobierające informację o użytkowniku). Mechanizm ten pozwala w łatwy sposób dodawać listry filtrów przygotowane przez zewnętrznych dostawców i innych użytkowników. Co ważne listy, te są też automatycznie aktualizowane, a blokowanie odbywa się przed pobraniem elementu. Jest to więc doskonałe dopełnienie do wtyczki IE AdBlocker, który takiej cechy aktualnie nie posiada. adblock2tpl pozawala na automatyczna konwersję filtrów przygotowanych dla wtyczki AdBlock Plus na listę filtrów dla mechanizmu Tracking Protection.

Last edited Mar 29, 2011 at 2:00 PM by Mariuszz, version 26